Logo-Home

SDG7 MISSION CONTROL CENTER

Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

 • Zweden

 • Zwitserland

 • Verenigde Arabische Emiraten

 • Oostenrijk

 • Polen

 • Noorwegen

 • Luxemburg

 • Nederland

 • Finland

 • Italië

 • Canada

 • Duitsland

 • België

 • Amerika

SDG7-Meter
Nederland SDG 7 Placeholder
Nederland SDG 7

CO2-Uitstoot

CO2-Uitstoot

Onderstaande grafieken geven de CO2-uitstoot weer van Nederland, uitgesplitst in enkele sectoren

De CO2-uitstoot die is gerelateerd aan elektriciteits– en gasverbruik wordt berekend door deze te vermenigvuldigen met jaarlijks bepaalde emissiefactoren. De emissiefactor voor elektriciteit wordt landelijk vastgesteld, deze is echter van grote invloed op de lokale CO2-uitstoot.

Voor verkeer en vervoer is de CO2-uitstoot modelmatig bepaald door Emissieregistratie (RIVM) op basis van een verkeersmodel dat wordt gevoeg door verkeersmetingen.

In de verschillende rapportages leest u meer over de bronnen en bewerkingsmethoden van de gegevens.

CO2-Uitstoot

ton CO2-equivalent

31.096.259

Nederland

Totaal Bekende CO2-Uitstoot

Gas, elektr., warmte, voertuigbrandstoffen

138.783.900 ton

Nederland

Emissiefactor Elektriciteit

kg/kWh

0,37

Nederland

Emissiefactor Aardgas

kg/kWh

1,785

Nederland

Energiegebruik

Energiegebruik

Onderstaande grafieken geven het energieverbruik van het door u gekozen gebied weer. De elektriciteits- en gasverbruiken van woningen, bedrijven en instellingen zijn door CBS bepaald. CBS gebruikt als bron de registraties van meterstanden van de netbeheerders. Rijkswaterstaat bepaalt het verbruik van transportbrandstoffen in het gebied door de CO2-uitstoot (zoals geleverd door Emissieregistratie) terug te rekenen naar brandstofverbruik. Hernieuwbare warmte is opgenomen, omdat deze meestal lokaal gebruikt wordt.

In de verschillende rapportages leest u meer over de bronnen en bewerkingsmethoden van de gegevens.

Totaal Gasgebruik Woningen

TJ (tera-joule)

303.779

Nederland

Totaal Elektriciteitsgebruik

TJ (tera-joule)

73.348

Nederland

Energiegebruik Verkeer en Vervoer per inwoner

GJ/inwoner

32,39

Nederland

Totaal Bekend Energiegebruik

TJ (tera-joule) | incl. auto(snel)wegen

8,57

Nederland

Energiegebruik Gebouwde Omgeving per Inwoner

GJ/inwoner

38,01

Nederland

Energieverbruik Landbouw, Bosbouw en Visserij per inwoner

GJ/inwoner

8,57

Nederland

Energieverbruik Industrie en Energie per inwoner

GJ/inwoner

31,87

Nederland

Totaal Bekend Energiegebruik

TJ (tera-joule) | excl. auto(snel)wegen

1.768.357

Nederland

Bekijk de data | Energie Uitstoot
Translate