Missie & Visie

Online Mission Control Center

Fysiek Mission Control Center in Nederland voor analytics, intelligence & onderzoek

Special Forces

De missie van Mission Control SDG7

De doelstelling van Mission Control Nederland SDG7 omvat het realiseren van 3 specifieke doelen:

1.

24/7 overzicht van de stand van het land: onafhankelijk en integraal beeld van Nederland ten opzichte van het realiseren van de missie en doelstellingen. Dit door het bieden van een totaal, gelaagd overzicht op initiatieven, projecten en programma’s die hieraan bijdragen.

2.

Centrum voor strategische scenario analyse, (bij)sturing en vernieuwing : Een onafhankelijke locatie voor het toetsen van verschillende scenario’s, initiatieven, projecten en programma’s die bijdragen aan het realiseren van de missie. Mission Control beschikt over een mediaroom die 24/7 het nieuws omtrent de energietransitie monitort en daar waar nodig is direct reageren op goed, slecht en “fake” nieuws om met data en kennis zoveel mogelijk verwarring te voorkomen. Verwarring is immers vaak een grote “vertrager” van vernieuwing.

3.

Special Forces: Concrete hulp en interventie bij bottlenecks. Met raad en daad, lobbyisten, wetenschap, media, evenementen en het steunen van SDG7 gedreven projecten en producten.

Translate