Mission Strategy

Online Mission Control Center

Fysiek Mission Control Center in Nederland voor analytics, intelligence & onderzoek

Special Forces

SDG 7: wat is onze uitdaging

We hebben energie nodig voor onze welvaart en ons welzijn; om te leven, wonen en werken. Maar tegelijkertijd is energie één van de grootste obstakels van deze eeuw. Te veel van onze energie komt voort uit fossiele brandstoffen, deze zijn niet alleen eindig maar de winning hiervan is ook nog eens schadelijk voor het milieu. Ook het verbranden van kolen, olie en gas heeft nadelige effecten namelijk: CO2 uitstoot. CO2 uitstoot zorgt voor klimaat verandering en ten minste 60 procent van deze uitstoot is te wijten aan energieopwekking.

De Verenigde naties hebben een doel gesteld: “In 2030 moet iedereen toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie”. Duurzame energie wil zeggen dat we natuurlijke bronnen gebruiken die minder belastend zijn voor natuur en omgeving.

Om dit doel te bereiken is meer onderzoek nodig naar duurzame energie bronnen, evenals de technologie waarmee we duurzame energie kunnen opwekken. Een op de vijf mensen ter wereld heeft op dit moment geen toegang tot energie. Om duurzame energie ook in ontwikkelingslanden toegankelijk te maken, moet gewerkt worden aan een betere infrastructuur en technologische vooruitgang gestimuleerd worden.

De SDGs als uitgangspunt

Opvallend is dat Nederland, van alle EU-landen, de minste vooruitgang boekt met het verwezenlijken van SDG 7 doelstellingen van 2020. In 2017 kwam slechts 6,6 procent van de in Nederland opgewerkte energie uit duurzame bronnen zoals: windmolens en zonnepanelen. Geen enkel land loopt verder achterloopt op zijn doelstellingen van 2020. Het doel van Nederland was gezet op 14 procent hernieuwbare energie, we komen dus 7,4 procent tekort. Nederland wekte in 2018 minder duurzame energie op dan alle andere landen in de EU.

Waarom SDG 7 als speerpunt van de SDG missie?

Verschillende studies wijzen uit dat SDG 7 de meeste invloed heeft op de overige SDG’s. Door SDG 7 als speerpunt te nemen kunnen wederzijds de achterstand op andere landen inlopen en tevens de andere SDG’s meetrekken.
Er zijn scenario’s waarin Nederland binnen vijf jaar van hekkensluiter kan opstromen naar de pole positie. Om dit te realiseren moeten bestaande industrieën en sectoren intensief samenwerken met de grote vernieuwers in ons land. De keuze voor vernieuwing bij MKB en grote bedrijven, onderwijs en wetenschap, overheid en burgers.

Sinds drie jaar is Ruud Koornstra coördinator van SDG7 in Nederland. In deze periode heeft hij al zijn voorbereidend werk samengebracht om binnen 10 jaar de SDG7 doelstellingen te behalen. Hij krijgt hierin veel support voor de overige SDG coördinatoren.

De doelstelling van SDG 7 op een rijtje:

Rond 2030 universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten garanderen.

Rond 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de globale energiemix verhogen.

Rond 2030 de globale snelheid van verbetering in energie-efficiëntie verdubbelen.

Rond 2030 betere toegang tot onderzoek en technologie inzake schone energie door verhoging van internationale samenwerking. Samen met inbegrip van hernieuwbare energie, energiedoeltreffendheid en geavanceerde en schonere fossiele brandstoffen technologie. Inclusief het promoten van investeringen in energie- infrastructuur en schone energietechnologie.

Rond 2030 de infrastructuur uitbreiden en de technologie upgraden om moderne en duurzame energiediensten te kunnen aanbieden aan alle ontwikkelingslanden. Hierbij ligt de focus op de minst ontwikkelde landen, de kleine eilandstaten en door land ingesloten ontwikkelingslanden, in overeenstemming met hun respectievelijke steunprogramma’s.

Het is tijd voor een Mission Control SDG 7 in Nederland

Net als bij militaire missies en grote historische operaties zoals: de eerste man op de maan, is een ‘mission control’ noodzakelijk. Een plek waar alle informatie bij elkaar komt over energie. Een “nationale stand van het land” waar scenario’s en plannen continu worden getoetst op effectiviteit en bijgestuurd.

SDG7 Mission Control Center zoals wij het voor onze missie noemen, zal deze zomer in gebruik worden genomen. Het SDG7 Mission Control Center in Nederland zal zich vooralsnog vestigen op twee locaties:

  • Arnhem, op het oude Akzo terrein langs de Rijn (IPKW). Hier worden de afdelingen Analyse en Intelligence gehuisvest.
  • Den Haag, hier komt de publieke Control Room, aanvullende kantoren en TV studio.

De doelstelling van Mission Control Nederland SDG7 omvat het realiseren van 3 specifieke doelen:

1.

24/7 overzicht van de stand van het land: onafhankelijk en integraal beeld van Nederland ten opzichten van het realiseren van de missie en doelstellingen. Dit door het bieden van een totaal, gelaagd overzicht op initiatieven, projecten en programma’s die hieraan bijdragen.

2.

Centrum voor strategische scenario analyse, (bij)sturing en vernieuwing : Een onafhankelijke locatie voor het toetsen van verschillende scenario’s, initiatieven, projecten en programma’s die bijdragen aan het realiseren van de missie. En daarnaast direct reageren op ‘fake news’ met betrekking tot de energietransitie aangezien “verwarring” vaak de grootste tegenstander is van “vernieuwing”.

3.

Special forces team: concrete hulp en interventie bij bottlenecks. Met raad en daad, lobbyisten, evenementen  en het steunen van SDG7 gedreven projecten en producten.

Translate